tirsdag 14. mai 2013

Livets alvor


Kaffeforedrag
Ingerid og Thalia holder foredrag om Adolf Hitler. Lektor Thorsen vurderer.
I dag var det siste runde med presentasjon av "Ukas sakprosabok" for Historie- og filosofiklassen til Lektor Thorsen. Dette skoleåret har vi samarbeidet om kaffeforedrag i biblioteket hver tirsdag. Jeg har presentert et bredt utvalg av sakprosa, som kan knyttes til faget Historie og filosofi. Timen starter med at jeg holder en kort presentasjon av en bok, deretter får elevene servert kaffe som de kan nyte mens to elever holder foredrag om en filosof eller ideolog.

Jeg synes det er morsomt å formidle sakprosa i biblioteket. Formidling fører til at bøkene blir lånt ut, og jeg håper det vekker elevenes interesse for litteratur og skaper en tilhørighet til biblioteket. Det har vært veldig spennende å få følge én gruppe elever på en annen måte enn jeg vanligvis gjør. De er en fin gjeng ungdommer som jeg er glad for å ha blitt kjent med! Dessuten har de blitt veldig flinke til å holde muntlige presentasjoner i løpet av skoleåret. Jeg har lært mye av å høre på dem.

Ukas sakprosabok


Den aller siste boka jeg presenterte for klassen, er kanskje den aller viktigste jeg har snakket om: Hvis dette er et menneske av Primo Levi. Den italienske, jødiske, kjemikeren ble tatt til fange sammen med partisaner i Nord-Italia i desember 1943, og deportert til Auschwitz i januar 1944. Denne boka gir et usentimentalt bilde av livet i konsentrasjonsleiren. Levi forklarer hvordan systemet av ondskap hang sammen, og om hvilke sinnrike systemer fangene utvikler for å overleve. Det som gjorde størst inntrykk på meg var fangenes ensomhet. Jeg har alltid forestilt meg et slags fellesskap mellom fanger, men virkeligheten var mer brutal og voldsom enn man kan forestille seg i fredstid. Enhver mann var overlatt til seg selv og tilfeldighetene. Hva er igjen av mennesket når det frarøves sin identitet, sin verdighet og sin menneskelighet? Primo Levi skriver i forordet: "Det forekommer meg overflødig å måtte gjøre oppmerksom på at ingenting i denne boken er oppdiktet". Måtte vi aldri glemme!

Ingen kommentarer: