mandag 26. august 2013

Kaffeforedrag i biblioteket

Kaffe og filosofi Fjorårets formidlingsprosjekt Kaffe og filosofi fortsetter og utvides i år til å gjelde både Historie og filosofi 1 og 2 . Hver uke skal jeg holde bokpresentasjoner på tirsdag og fredag for klassene til Bjarne Thorsen og Inger-Lill Husøy. Tanken bak prosjektet er å få elevene til å bli aktive brukere av biblioteket. Jeg ønsker å vise dem at biliotekets samling ikke bare består av skjønnlitteratur, men at vi også er et fagbibliotek som er bygget opp spesielt for dem. I fjor erfarte jeg at elevene som var med på prosjektet også benyttet biblioteket hyppigere i andre fag og at de fikk en annen tilhørighet til biblioteket. Jeg håper dessuten at presentasjonene vil få elevene til å fordype seg i emner de synes er interessante. Og så skal vi lære dem å drikke kaffe, naturligvis!

Ingen kommentarer: