onsdag 21. desember 2011

21. desember

Episke amputasjonar
Alt kan amputeres, skal vi tro tegneserieskaper Steffen Kverneland. Episke amputasjoner er en samling tegneserier som tar utgangspunkt i kjente litterære verk som for eksempel Dantes Den guddommelige komedie eller Joyces Finnegans wake. Men vi finner også norske titler som Kjærstads Erobreren og Obstfelders Jeg ser.

Kverneland, Steffen: Episke amputasjoner, Nocomprendo Press, Oslo, 2010

Foto: Metaingrid

Ingen kommentarer: