tirsdag 7. desember 2010

Vanessa Baird

For meg er god feministisk kunst ikke den litteratur eller det billeduttrykk som gir kvinner et ideal som de skal strebe etter. Selv liker jeg bedre verk som utfordrer stereotypiske oppfatninger av kvinnen og de krav som stilles til det å være kvinne.  You can’t keep a good rabbit down er en samling akvareller av kunstneren Vanessa Baird, som gjør nettopp det. Bildene tematiserer kvinnelig seksualitet, morskap og forholdet mellom mann og kvinne. Baird bruker ofte tekst i bildene sine. Tekstene kan være rim  eller strofer som understreker og gjerne kontrasterer motivet i bildet. Vi finner litterære referanser i bildene også. Blant annet brukes tittelen The grass is singing, en roman av Doris Lessing, som tekst til flere av bildene. Kontrasten mellom de duse fargene i akvarellene  og de voldsomme, ofte groteske, motivene gjør denne boka interessant og sterk.

Vanessa Bairds bilder henger på Galleri MGM i Oslo fram til 15. januar.

Ingen kommentarer: