mandag 23. februar 2009

Charles Darwin


I år er det 200 år siden Charles Darwin ble født, mannen som revolusjonerte vårt syn på verden med boka Om artenes opprinnelse i 1859. Utgivelsen markerer et paradigmeskifte i vitenskapen. Jubileet feires blant annet med flere interessante bokutgivelser. To bøker er nylig kommet inn i bibliotekets samling:
Darwin - Verden ble aldri den samme, består av en samling tekster skrevet av kjente norske forskere innenfor ulike fagmiljøer, som alle beskriver hvordan Darwins teori har påvirket deres fagfelt. Boka er illustrert.
Erik Tunstads bok Darwins teori - Evolusjon gjennom 400 år trekker opp evolusjonsteoriens historie helt fra 1600-tallet og fram til i dag. Men forfatteren legger hovedvekt på Darwin og utgivelsen av Om artenes opprinnelse.

Darwins fødselsdag blir behørig feiret hele dette året. På Natural History Museum i London kan man nå se utstillingen Darwin - big ideas big exhibition. Nettsidene deres har mye interessant stoff om ham. I NRK P2 var det Darwin-spesial hele 26.januar. Det er fortsatt mulig å laste ned ulike programmer som podkast. Eller lese om jubileet på NRKs hjemmeside. I tillegg har de en egen blogg som heter I Darwins fotspor.

Hessen, Dag O. (m.fl.): Darwin - Verden ble aldri den samme, Gyldendal, Oslo, 2009
Tunstad, Erik: Darwins teori - Evolusjon gjennom 400 år, Humanist Forlag, Oslo, 2009

Ingen kommentarer: