søndag 4. januar 2009

Wide Sargasso Sea

Det tok Jean Rhys over tjue år å bli ferdig med sin siste roman Wide Sargasso Sea, som kom ut i 1966. Romanen er en direkte omskriving av Charlotte Brontës roman Jane Eyre fra 1847. (I korte trekk handler Jane Eyre om Jane som møter Mr Rochester, de forelsker seg, men Rochester skjuler at han allerede er gift med en kvinne fra Karibia. Hun er tilsynelatende vill og gal og innelåst på loftet. For at Rochester og Jane skal kunne leve i lykke, må denne Bertha Mason ut av historien, slik at de kan bli lovlig gift. Hun dør i en brann og gir Jane Eyre en tilsynelatende lykkelig slutt.) Kanskje drøyde utgivelsen av Wide Sargasso Sea så lenge fordi Rhys ble trukket mellom sin beundring for Brontë, og sin frustrasjon over fremstillingen av den kreolske madwoman in the attic, Bertha Mason. Rhys' egen bakgrunn fra den karibiske øya Dominica gjorde at hun ikke ble klok på Brontës fremstilling av kreolerkvinnen. I Wide Sargasso Sea dekonstruerer Jean Rhys derfor Bertha Mason-figuren. Hun fører henne ut av loftet på Thornfield Hall og gir henne et eget navn og et eget liv, en fortid Brontë fortiet i sin roman. Ikke bare henter Rhys karakterer fra Brontës kanoniserte verk, men hun fyller også inn de gapene som finnes i teksten og tilfører en ny måte å lese Jane Eyre på. Rhys gir Bertha Mason-figuren en mulighet til å fortelle om sine erfaringer og utfordrer dermed den verdensanskuelsen som ligger til grunn for Jane Eyre.
I Wide Sargasso Sea er det marginaliserte gjort om til det dominerende. Rhys’ største innvending mot Brontës roman var dens inndeling av verden etter en imperialistisk, patriarkalsk mal: oss mot de andre. Wide Sargasso Sea skaper i stedet en epistemologisk usikkerhet, fordi den utfordrer det vestlige dikotomiske synet på verden. Romanen er full av motstridende argumenter som gjentas og forskyves og det skapes dermed ingen sikker mening. Som postkolonial tekst destabiliserer og problematiserer Wide Sargasso Sea på denne måten den dominerende vestlige litteratur.

(Teksten er et utdrag av mitt foredrag Kjønn og erfaring: Jean Rhys' roman Wide Sargasso Sea, NTNU, 18.august 2005)
Rhys, Jean: Wide Sargasso Sea, Penguin Classics, London, 2000

2 kommentarer:

LK sa...

Jeg har elsket Jane Eyre fra jeg leste den for første gang, og jeg slukte også Wide Sargasso Sea. Tror det er flere enn meg som var nysgjerrige på å få vite mer om "the madwoman in the attick". Var en stund inne på tanken om å skrive hovedoppgaven min rundt disse to romanene, så jeg synes det er morsomt å se at du har skrevet om den på Leselyst!

Ingrid Svennevig Hagen sa...

Så morsomt! Jeg skrev hovedoppgave om en annen roman av Jean Rhys som heter "After Leaving Mr Mackenzie". Men det er jo Wide Sargasso Sea som er hennes mest kjente roman. Et spennende forfatterskap som dessverre har kommet i skyggen av andre forfattere i samtiden.