onsdag 28. januar 2009

Adaptasjon

Snart er det tid for å levere særemne for tredjeklassingene, og jeg får mange henvendelser om bøker og filmer. Adaptasjonsoppgaver (man kan velge om man vil si adaptasjon, eller adapsjon) er svært utbredt og både lærere og elever etterlyser mer informasjon om emnet. Det er ikke vanskelig å komme på gode eksempler på filmatiseringer av romaner. Nylig har vi sett Tatt av kvinnen, Mannen som elsket Yngve og I et speil, i en gåte. Det er ikke valget av bok/film som er vanskelig, men hvordan man skal analysere og skrive en god oppgave om emnet.

I den anledning passet det godt at jeg i forrige uke var på fagforumsmøte med mine skolebibliotekarkollegaer i Akershus. Vi møttes på Filmens Hus i Oslo og fikk et meget bra foredrag ved Arne Engelstad fra Høgskolen i Vestfold. Han har blant annet skrevet boka Fra bok til film. Om adaptasjoner av litterære tekster. I følge Engelstad er ca. 40% av alle filmer adaptasjoner av litterære forelegg, og 2009 ser ut til å bli et rikt adaptasjonsår. Engelstad presenterte en enkel analysemodell som kan sette i gang arbeidet med oppgaven. Man kan rett og slett ta utgangspunkt i anslaget til boka og filmen. Anslaget har fire hensikter:
1. Å vekke oppmerksomhet
2. Å anslå en grunnstemning
3. Å vise fortellemåte
4. Å introdusere hovedtematikk og hovedkonflikt
Deretter stilte Engelstad rett og slett fire spørsmål:
1. Hva er beholdt i filmen - og hvorfor?
2. Hva er fjernet - og hvorfor?
3. Hva er endret - og hvorfor?
4. Hva er lagt til - og hvorfor?
Disse punktene kan være en god start til en adaptasjonsoppgave. Kom gjerne innom biblioteket for mer informasjon.
Engelstad, Arne: Fra bok til film. Om adaptasjoner av litterære tekster, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 2007.
Dessuten har vi en fin bok om adaptasjoner i et narratologisk perspektiv: Lothe, Jakob: Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse, Universitetsforlaget, Oslo, 2003.

1 kommentar:

Anonym sa...

Fantastisk, dette trengte jeg! Sliter veldig med særemnet...skal levere det i dag...