torsdag 30. oktober 2008

Presidentvalget i USA

Tirsdag 4. november 2008 er det presidentvalg i USA og vi kommer ikke bort fra at dette er viktig for oss her i Norge også. Blir det McCain eller Obama som stikker av med seieren? Det finnes en god del litteratur om USA i biblioteket her på Sandvika vgs, og bøkene vil bli utstilt i biblioteket til valget er over.
Jeg presenterer noen av titlene nedenfor, men kom gjerne innom for å se resten av utvalget.

Da engelsklærerne Kjetil og Rune var på ferie i USA tidligere i år, kjøpte de med seg tre fine hefter om amerikansk politikk, som de ga til biblioteket. (The Constitution of the United States, How the U.S. Government works og Presidential Elections.) Heftene er i utgangspunktet laget for barn i USA, men kan brukes som en enkel innføring i hvordan det amerikanske politiske system fungerer. Her er noen flere lesetips:

Hans Olav Lahlum: Presidentene - Fra George Washington til George W. Bush
Det er gitt ut to bøker på norsk i år om de amerikanske presidentene. Lahlums bidrag gir en innføring i de 42 presidentenes liv og virke. Han diskuterer deres betydning og deres innflytelse på USAs utvikling.


Ole O. Moen: USAs presidenter - Fra George Washington til George W. Bush
Ole O. Moen har arbeidet med USA som spesialfelt i mange år og i denne biografien om de amerikanske presidentene forklarer han hvilken betydning de hadde for sin samtid. Boka har illustrasjoner.


Dersom du ønsker å vite noe om hva en av årets kandidater tror på og står for, kan du jo prøve deg på Barack Obamas visjoner for USAs framtid: Mot til å håpe.

Professor Ole O. Moen ga i 2005 ut boka USA: Annerledeslandet i vest. Dette er en fin innføring i amerikansk politikk, kultur- og samfunnsliv . Moen forsøker å gi den norske leseren et innblikk i sider ved USA som gjør det til et særegent land, ved å se på det amerikanske samfunn i et historisk perspektiv.
Utgangspunktet for Amerikansk politikk - Politisk system og politisk tenkning er det samme som i Moens bok om annerledeslandet, nemlig spørsmålet om hvordan USA skiller seg fra Norge og andre europeiske land. Hva er det som er særegent for USA?
Boka er delt i to hoveddeler. Den første delen behandler de politiske institusjonene, styringssystemet og velgerne. Den andre delen handler om politisk tenkning, og tar for seg politiske skillelinjer, religionens rolle og forfatningens idégrunnlag.

Ingen kommentarer: