fredag 1. april 2011

To om rett og galt

På mange måter handler de to verkene jeg skal presentere i det følgende om det samme: Hvor sikker er du på at du i enhver situasjon vil handle rett? Ville du ha trykket på avtrekkeren dersom du sto ansikt til ansikt med ondskapen og kunne gjøre slutt på det hele ved å sette en kule mellom øynene hans? Eller ville du reddet livet hans?

Foto: Metaingrid Jeg har nylig lest ungdomsromanen Out of shadows av Jason Wallace. Boka ble gitt ut i 2010, men handler om situasjonen i Zimbabwe fra 1980 da Robert Mugabe først kom til makten som statsminister og han i 1987 utnevnte seg selv til president. Det historiske perspektivet er viktig i lesningen av romanen. 31 år etter at han kom til makten og Zimbabwe  ble frigjort fra Storbritannia, sitter den samme Mugabe fortsatt i Presidentstolen. Det var neppe det folket regnet med da de ønsket seg frihet og krevde å få sitt eget land tilbake.

Hovedpersonen i romanen heter også Robert, og er en hvit engelsk gutt som blir sendt på kostskole i Zimbabwe fordi faren hans har fått jobb i landet. Robert og moren ønsket ikke å flytte til Afrika, men ble tvunget til det på grunn av farens situasjon. Vel framme på skolen får Robert fort kjennskap til hvilke lidelser krigen har påført landet og hvor dypt rasehatet stikker hos de andre guttene som har vokst opp i kolonien. Dermed står dilemmaene i kø for unge Robert som trekkes mellom sin politisk korrekte oppdragelse og det å skaffe seg venner.

http://nrkp3.no/filmpolitiet/2010/09/i-en-bedre-verden/ I en bedre verden, eller Hævnen som den heter på dansk, vant nylig Oscar for beste utenlandske film. Elias mobbes systematisk helt til en ny gutt, Christian, begynner på skolen og setter en dramatisk stopper for trakasseringen. Foreldrene til Elias er i ferd med å skilles og faren, som er lege, pendler mellom sommerhusidylliske Danmark og en flyktningeleir i et ikke navngitt land i Afrika.

Jeg synes den danske tittelen gir bedre mening enn den norske oversettelsen. Når faren blir slått av en annen voksen mann i barnas nærvær, blir Elias og Christian besatt av tanken på hevn. Anton forsøker å lære opp guttene sine til at vold ikke er en måte å løse konflikter på, men også han blir stilt overfor moralske utfordringer i sin jobb. Susanne Bier serverer oss en ubehagelig konsentrasjon av etiske dilemmaer, på tvers av generasjoner og geografiske avstander, og jeg sitter rystet igjen.

Wallace, Jason: Out of shadows, Andersen Press, London, 2010

Bier, Susanne: I en bedre verden, [DVD] Nordisk film 2010

Ingen kommentarer: