tirsdag 29. oktober 2013

Litteratur og realfag

Mange av elevene ved skolen vår tar realfag. De er ambisiøse realister som leser fysikk, matematikk, kjemi og biologi. Stilt overfor oppgaver som omhandler skjønnlitteratur, hender det jeg får kommentarer fra disse elevene om at de ikke er opptatt av fiksjon. Men det stemmer vel ikke?

Bokryggpoesi #3
Her er et av de første bokryggdiktene jeg publiserte på Leselyst, tilegnet alle realistene ved skolen vår!
Science-fiction er en sjanger som realister tradisjonelt har vært opptatt av. Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo har sågar en egen science-fiction samling. Samlingen består blant annet av en stor donasjon bøker fra politiker og sci-fi-entusiast Odd-Einar Dørum. Men det er ikke bare sci-fi-sjangeren som inneholder referanser til realfag, og det er disse bøkene jeg prøver å vise fram i den nye utstillingen i biblioteket.
Litteratur og realfag
Her er noen av tegneseriene som kan være av interesse for realistene
Hva med å lese tegneseriebiografien Logicomix - An epic search for truth om filosofen og matematikeren Bertrand Russell? Bertrand Russel (1872-1970) regnes som grunnleggeren av den moderne analytiske filosofi. Han levde et allsidig og langt liv, både karrieremessig og privat. Foruten å interessere seg for matematikk, logikk og filosofi, var Russell politisk engasjert. Han var en ivrig krigsmotstander og vil bli husket for sin kamp mot to verdenskriger og til slutt mot atomvåpen. Han giftet seg fire ganger, ga ut 70 bøker og ca.2000 artikler. I 1950 mottok han Nobelprisen i litteratur (Monk, 2013).

Untitled
Tegneseriebiografien Logicomix
Logicomix består av tre forskjellige lag. Først er det en rammefortelling som utspiller seg i vår samtid. Tegneserieskaperen Apostolos Doxiadis introduserer seg selv og sine samarbeidspartnere og bakgrunnen for prosjektet.  Deretter hopper historien tilbake til september 1939. Bertrand Russell er på vei for å holde et foredrag om logikk «The role of logic in human affairs». Dette foredraget danner den andre rammen i fortellingen, for her er det Russell selv begynner på historien om sitt liv. Og historien starter med Russells dramatiske barndom. Han mistet sine foreldre og sin søster før han var seks år, og vokste opp hos sin bestemor. Deretter følger vi ham som ung mann, hans akademiske karriere og hans kvinnelige eskapader. Tegneserieromanen er intelligent laget, det er en spennende fortelling om suksesser og nederlag og det er en fin innføring i Russells spennende liv og virke.
Tegneserieskaperne har utstyrt boka med et godt oppslagsapparat til slutt. Her forklares flere av de vanskelige begrepene som brukes i boka og man får dessuten biografisk informasjon om andre personer som dukker opp i løpet av fortellingen.

Untitled
Poetiske korttekster av ung debutant
Frøydis Sollid Simonsen er en ung forfatter som i høst utga boka Hver morgen kryper jeg opp fra havet. Hovedpersonen i denne boka er usedvanlig opptatt av naturvitenskap og hver eneste korttekst inneholder fakta om naturen på en poetisk måte. For eksempel her:
Det der med form og innhold. Former er ikke faste. En organismes form, funksjon og utseende er ikke fast, samspillet mellom organismene er ikke fast. Men innholdet, cellens hemmelighet, syrestige og basetrinn, det er fast. Innholdet av hemmeligheten, rekkefølgen på koden, er ikke fast. Men at det er et kontinuerlig samspill, en evig bevegelse, det er fast. (Simonsen, s.9)

Hvem sier at naturvitenskap og skjønnlitteratur ikke lar seg forene?

Kildeliste:
Simonsen, Frøydis Sollid (2013): Hver morgen kryper jeg opp fra havet, Gyldendal, Oslo
Doxiadis, Apostolos (2009): Logicomix - An epic search for truth, Bloomsbury, New York
Monk, Ray (2013): Bertrand Russell - Britannica online school edition. Britannica online school edition. Retrieved 29.10.2013 from:  http://school.eb.co.uk/levels/advanced/article/64464

2 kommentarer:

Kathleen sa...

Gøy! Jeg leste nettopp Skomsvolds nye diktsamling Litt trsit matamatikk. Den siste boka du nevner der står på lista mi. Selv er jeg opptatt av både litteratur, fiksjon og realfag. Det lar seg fint kombinere, synes jeg!

Ingrid Svennevig Hagen sa...

Helt enig, Kathleen! Og boka til Simonsen er fantastisk på den måten!