tirsdag 13. desember 2011

13. desember

Røff guide
Litteraturkritiker i NRK, Marta Norheim, har skrevet en guidebok til samtidslitteraturen. Helt innledningsvis skriver hun om premissene for boka:
Dette er ei bok om den nye norske litteraturen, eller meir presist: om skjønnlitterær prosa skriven av forfatterer som har debutert etter 1990. (s.5)
Boka kan brukes som et oppslagsverk, men er også fin å lese fra perm til perm dersom en vil ha en liten smak av det som har rørt seg i den norske litterære sfæren siden begynnelsen av 1990-tallet.

Norheim, Marta: Røff guide til samtidslitteraturen, Samlaget, Oslo, 2007

Foto: Metaingrid

Hver dag frem til jul presenterer Metaingrid en ny bok her på Leselyst. 

Ingen kommentarer: